وبلاگ شخصی دکتر مرضیه یحیی پور
 
 
وبلاگ شخصی دکتر مرضیه یحیی پور
 
 

 

 دکتر مرضيه يحيي‌پور         

رشته تحصيلي: زبان و ادبيات روسي (گرايش ادبيات)   

آخرين مدرك تحصيلي: دكتري                                 محل اخذ: دانشگاه دولتي مسكو – روسيه     

تاریخ شروع کار در دانشگاه تهران: 15/6/1376                  مرتبه علمي: استاد (26/8/86)         


برچسب‌ها: مرضيه يحيي‌پور, دانشگاه دولتي مسكو, دانشگاه تهران, دكتري روسي
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 
 

1- صاحب لوح کتاب قابل تقدیر سال 1386 دانشگاه تهران در هفدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران (ایوان بونین و مشرق زمین)   

2- صاحب نشان پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در هجدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران سال 88-1387 


برچسب‌ها: دکتر مرضيه يحيي‌پور, نشانهای پژوهشی, لوح کتاب قابل تقدیر, نشان پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 
 

عضو انجمن ادبي بونين­شناسان سن­پتربورگ (روسيه)


برچسب‌ها: دکتر مرضيه يحيي‌پور, انجمن ادبي بونين­شناسان سن­پتربورگ
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

- 1

Обучение чтению Священного Корана

آموزش قرائت قرآن كريم به زبان روسي، قم، (1376) 1998، ناشر: مركز ترجمه قرآن مجید به زبان‌هاي خارجي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

 -2

كاربرد عملي افعال حركتي در زبان روسي، تهران، تابستان  1381 (2001)، تجديد چاپ، تابستان 1382 (2002)، انتشارات سمت و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

-3

Этика в Исламе

(اخلاق در اسلام – به زبان روسي)، تهران، پاييز 1381 (2002)، ناشر علم و ادب.

-4

اصول و روش نامه‌نگاري در زبان روسي، تهران، بهار 1382 (2003) (چاپ اول)، چاپ دوم 1387 (2009)، ناشر دانشگاه تهران.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ И ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

-5

Коран в лирике А. Пушкина

قرآن در اشعار پوشكين، تهران، 1384 (2005)، ناشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 

-6                                                                    

Иван Бунин и мир Востока

ايوان بونين و مشرق زمين، تهران، تابستان 1386 (2007)، انتشارات دانشگاه تهران.

-7

А.П. Чехов  Избранное (Вишнёвый сад и рассказы)

آثار برگزیدۀ آنتون پاولویچ چخوف، تهران، 1389 (2010)، جهاد دانشگاهی تهران.  

-8

Русская литература (Анализ, Вопросы, Задания)

ادبیات روسی (تحلیل، پرسش، تکلیف)، تهران، 1389 (2011)، مرکز نشر دانشگاهی.

- 9

М. Лермонтов и мир Востока

میخائیل لرمانتف و مشرق زمين، تهران، 1390/2011، ناشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.    

10-

А. Пушкин и мир Востока

الکساندر پوشکین و مشرق­زمين، تهران، 1390/2012، ناشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.


برچسب‌ها: دکتر مرضيه يحيي‌پور, آموزش قرائت قرآن كريم به زبان روسي, كاربرد عملي افعال حركتي در زبان روسي, اخلاق در اسلام – به زبان روسي, اصول و روش نامه‌نگاري در زبان روسي, قرآن در اشعار پوشكين
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 - 1

باغ آلبالو     «Вишнёвый сад»

 آنتون پاولوويچ چخوف، تهران، 1383 (2004)، ناشر علم و ادب.

- 2

 انسان و اميال   «Люди и страсти»

ميخائيل يوري‌يويچ لرمانتف، تهران، 1385 (2006)، ناشر قطره.

- 3

اعداد روسي  «Русские числительные»

ا.س. کاتويتسکايا، (ترجمه و اضافات). انتشارات سمت و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اول 1388 (2009)، چاپ دوم 1389 (2011).                           


برچسب‌ها: دکتر مرضيه يحيي‌پور, باغ آلبالو, انسان و اميال, اعداد روسي, ا, س, کاتويتسکايا
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

- 1

«Двойник» Ф.М. Достоевского и «Слепая сова» С. Хедаята 

مقايسة داستان همزاد فيودور داستايفسكي و بوف كور صادق هدايت، مجله روسكايا ليتيراتورا، شماره 3 سپتامبر 2006، روسيه.

 - 2

К восприятию чеховской традиции в иранской литературе (крестьянская тема в «Мужиках» А.Чехова и «Шур Абаде» М. Джамальзаде)

بررسی تطبیقی موضوع کشاورزان (روستائیان) در داستان­های «دهقانان» آنتون چخوف و «شورآباد» محمدعلی جمالزاده، مجله روسكايا ليتيراتورا، شماره 2، 2009، سن­پتربورگ، روسيه.


برچسب‌ها: دکتر مرضيه يحيي‌پور, مقايسة داستان همزاد فيودور داستايفسكي و بوف كور صا, «Двойник» Ф, М, Достоевского и «Слепая сова» С, Хедаята, К восприятию чеховской традиции в иранской литерат
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 -3

«Анна Каренина» Л.Н. Толстого и проблема морали в христианстве и в Исламе

آنّا كارنينا‌ي لف نيكالايويچ تالستوي و مسئله اخلاق در اسلام و مسيحيت، مسكو، 1997، مجله دانشگاه دولتي مسكو.

 -4

Творчество Л.Н. Толстого в Иране

بررسي ترجمه‌هاي آثار ل.ن. تالستوي در ايران، مسكو، مجله وستنيك دانشگاه مسكو، شماره 4، سال 2002.

- 5

Образ жизни, взгляды и убеждения женщин петербургского высшего света в произведениях Л.Н. Толстого

شيوه زندگي، ديدگاه‌ها و عقايد زنان سن - پتربورگ در آثار لف نيكالايويچ تالستوي، مسكو (روسيه)، مجله گالاسا مالاديخ اوچونيخ، شماره 14، 2003.

- 6

Особенности создания Л. Толстым второстепенных образов героев

بررسي چگونگي توصيف قهرمانان (غير اصلي) در آثار لف تالستوي، مسكو (روسيه)، مجله گالاسا مالاديخ اوچونيخ، شماره 15، 2004.

- 7

Женский характер в творчестве А. Чехова

ويژگي‌هاي اخلاقي زنان در آثار چخوف، مسكو (روسيه)، مجله گالاسا مالاديخ اوچونيخ، شماره 17، 2005.  

- 8

Московский и петербургский свет в оценке Л. Толстого

جامعه اشرافي مسكو و پتربورگ از ديدگاه لف تالستوي، مسكو (روسيه)، مجله تالستفسكي يژيگودنيك، 2007.  

– 9

 Тема смерти в творчестве Л.Н. Толстого

بررسي موضوع مرگ در آثار لف تالستوي، مجله "اسلووا، گراماتيکا، رچ" دانشگاه دولتي مسكو، مسكو (روسيه)، 2007.

- 10

Мусульманский мир в творчестве великих русских писателей

دنياي اسلام در آثار نويسندگان بزرگ روس، مجلة دانشکدة زبانهاي خارجي دانشگاه دولتي پرم، روسيه، 2007.

 - 11

Ф.М. Достоевский и Иран  

فيودور داستايفسکي و ايران، مجله روسکي يازيک زاروبيژوم، مسكو (روسيه)، شمارة 206، 2008.

 - 12

Своеобразие стиля Парвин Этесами и М.И. Цветаевой

بررسي سبك اشعار پروين اعتصامي و مارينا تسويتايوا، مجلة وستنیک دانشگاه دولتي پرم، شماره 31، روسيه، 2008.

- 13

«Тоска» А.П. Чехова и «Тоска» Н. Найер-Мохаммади

«اندوه» آنتون چخوف و «تنها»ی نیرمحمدی نویسنده معاصر ایران، مجله واپروسی فیلالوگی، شماره (31) 1، روسیه، مسکو، 2009.

14

О влиянии В.В.Маяковского на творчество современного иранского поэта А.Шамлу

بررسی تأثیر ولادیمیر مایاکوفسکی بر آثار شاملو شاعر معاصر ایران، مسكو (روسيه)، مجله روسکي يازيک زاروبيژوم، شماره 4 (221)، 2010.

  15

Новаторство В.Маяковского и А.Шамлу в поэзии

نوآوری ولادیمیر مایاکوفسکی و احمد شاملو در شعر، روسیه، شماره (40)3 وستنیک دانشگاه دولتی پرم، روسیه 2010.

- 16

К вопросу о влиянии А.П.Чехова на современную иранскую писательницу

С. Данешвар (по рассказам «Душечка» и «Анис»)

تأثیرپذیری سیمین دانشور نویسنده معاصر ایران از آنتون چخوف، وستنیک دانشگاه دولتی کانت روسیه، شماره 8 ، 2010، کالینینگراد، روسیه.

- 17

К вопросу о влиянии А.П. Чехова на современных персидских писателей

بررسی تأثیر آثار آنتون چخوف بر نویسندگان معاصر ایران، مجله پژوهش زبان، تاریخ و فرهنگ روسی دانشکدۀ زبانهای اسلاو دانشگاه دولتی چنگچی تایپه، شماره 16، 2010، تایوان.

18-

"К восприятию маяковской традиции в современной иранской литературе" // Евразийский Вестник истории и лингвистики. № 5(42), Пермь: Прикамский социальный  институт, 2010.

سنت ولادیمیر مایاکوفسکی در ادبیات معاصر ایران، وستنیک اوراسیا، شماره 5 (42)، 1388/2010. پرم، روسیه.    

19-

Тема власти в "Шахнаме" Фирдоуси и "Войне и мире" Л.Толстого и отношение некоторых персонажей этих шедевров к этой теме

موضوع قدرت در «شاهنامه» فردوسی و «جنگ و صلح» لف تالستوی و ارتباط برخی قهرمانان این دو شاهکار با آن، شماره 6 (49) وستنیک فیلالوگیا انستیتو علوم اجتماعی پرم، روسیه، 2011/1390.

20-

Образование в Иране: от школы к ВУЗу, журнал «Мир образования — образование в мире», № 4, М., 2011.

آموزش در ایران: از دبستان تا دانشگاه، مسکو، مجله «دنیای آموزش – آموزش در دنیا»، مسکو، روسیه، شماره 4، 1390/2011

21-

Проблема истории в «Шахнаме» А. Фирдоуси и «Войне и мире» Л.Н.Толстого, Вестник Таджикского национального университета, № 10(74), Душанбе, 2011.

بررسی موضوع تاریخ در «شاهنامه» فردوسی و «جنگ و صلح» لف تالستوی – وستنیک دانشگاه ملی تاجیکستان، شماره (74)10، دوشنبه، 2011.

22-

Мифические мотивы «Шахнаме» А.Фирдоуси в русской литературе

اسطورۀ «شاهنامه» فردوسی در ادبیات روسی مجله پژوهش­های علوم انسانی، شماره 4، آستراخان، 1390/2011

23-

Сопоставительное изучение категорий времени и пространства в лирике А.А. Ахматовой и С. Сепехри, Вестник Новосибирского государственного университета, № 2(11), 2012. (179-187).

بررسی مقولۀ زمان و مکان در اشعار سهراب سپهری و آنّا آخماتووا روسیه، وستنیک دانشگاه دولتی نوواسیبیر، شماره (11)2، 2012.  


برچسب‌ها: دکتر مرضيه يحيي‌پور, آنّا كارنينا‌ي لف نيكالايويچ تالستوي و مسئله اخلاق, بررسي ترجمه‌هاي آثار ل, ن, تالستوي در ايران, شيوه زندگي, ديدگاه‌ها و عقايد زنان سن, پتربورگ در آثا
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 24-

گوشه‌هايي از ديدگاه‌هاي لف نيكالايويچ تالستوي در بارة اسلام، تهران، شماره 7، پاييز و زمستان 1378، مجله پژوهش زبان‌هاي خارجي- دانشگاه تهران.

25-

حاجي مراد، نائبي كه از مرگش لف نيكالايويچ تالستوي سخت متأثر شد، تهران، شماره 154-153، بهار 1379، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران.

26-  

نگاهي به تحول جهان­بيني لف نيكالايويچ تالستوي (بر اساس رمان ”آنّا كارنينا“)، تهران، پاييز 1379، شماره 16 فصلنامه مدرس علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس.

27-

بررسي رمان خوشبختي خانوادگي اثر لف نيكالايويچ تالستوي، تهران، شماره 9، پاييز و زمستان 1379، مجله پژوهش زبانهاي خارجي دانشگاه تهران.

28-

بررسي ساختار و تاريخچه پيدايش اسامي اشخاص در زبان روسي، فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهراء(س)، تهران، شماره 36، زمستان 1379.

29-

بررسي ساختار انواع نامه‌هاي روسي، تهران، شماره 10، بهار و تابستان 1380، مجله پژوهش زبانهاي خارجي، دانشگاه تهران.

30-

بررسي كاربردي مفهوم دوشچكا در داستان دوشچكاي آنتون پاولويچ چخوف، فصلنامه مدرس علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس. شماره 23، تهران،1380.

31-

بررسي كاربردي واژه رستاخيز در رمان رستاخيز، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شماره 165، دوره 53، تهران، بهار 1382.

32-

بررسي نمايش‌نامه باغ آلبالو و شخصيتهاي آن، نشريه دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، شماره 19، پاييز 1383.

33-

بررسي داستانهاي اوليه چخوف مرگ كارمند، چاق و لاغر و بوقلمون صفت، مجلة پژوهش زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، تهران، شماره 24، تابستان 1384.

34-

بررسي تأثير مفاهيم قرآني و شرق بر اشعار ايوان بونين، مجله مقالات و بررسيها، دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، شماره 77 (1)، بهار و تابستان 1384.

35-

زندگي و مرگ در داستان آقايي از سانفرانسيسكو اثر ايوان بونين، مجلة پژوهش زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، شماره 28، تهران، زمستان 1384.

36-

بررسي مضامين اسلامي در برخي آثار فيودور داستايفسكي و علل گرايش نويسنده به آن، مجلة پژوهش زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، شماره 30، تهران، بهار 1385.

37-

جايگاه داستان قلب سگي در آثار ميخائيل بولگاكف، مجلة پژوهش زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، شماره 31، تهران، تابستان 1385.

38-

 بررسي نقش كاربردي عبارات آيات تورات و انجيل در آثار لف نيكالايويچ تالستوي، فصلنامه علوم انساني الزهرا(س)، دانشگاه الزهرا(س)، شماره 61 و 62 ، تهران، زمستان 1385 و بهار 1386.

39-

علل وجود عنصر تنهايي درآثار ميخاييل لرمانتف، مجلة علمي- پژوهشي پژوهش زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، شماره 34، تهران، زمستان 1385.

40-

 Роль религии в духовном возрождении литературных героинь Л.Т. Толстого

نقش مذهب در تحول و تكامل روحي شخصيت زنان در آثار لف تالستوي، مجلة علمي- پژوهشي پژوهش زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، شماره 35، تهران، ويژه­نامه روسي، زمستان  1385.

41-

اسلام و پيامبر اكرم(ص) در آثار نويسندگان روس، فصلنامه مطالعات روسيه، آسياي مركزي و قفقاز، شماره 2، 1385.

42- 

بررسي موضوع جنگ و پيامدهاي آن در داستان سرنوشت انسان ميخاييل شولخف، مجلة علمي- پژوهشي پژوهش زبان‌هاي خارجي دانشگاه تهران، شماره 38، تهران، بهار 1386.

43-

بررسي تطبيقي سيماي زنان شاهنامة حكيم ابو‌القاسم فردوسي و جنگ و صلح لف تالستوي، پژوهشنامه علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 54، تهران، تابستان 1386.

44-

جايگاه سعدي در ادبيات روسي (تأثير کلام گوهربار سعدی بر آثار ايوان بونین شاعر روسي) مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره 52، اصفهان 1387.

45-

پير از ديدگاه شمس­الدين حافظ شيرازي و نيكالاي گوميليوف، مجلة پژوهش زبان‌هاي خارجي دانشگاه تهران، شماره 51، تهران، بهار 1388.

46-

سایه آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر ایران (براساس نمایشنامه­های آنتون چخوف و اکبر رادی)، مجلة پژوهش زبان‌هاي خارجي دانشگاه تهران، شماره 57، بهار 1389.

47-

تأثیر اسلام و فرهنگ شرقی بر آثار میخائیل لرمانتف (نویسندۀ قرن طلایی ادبیات روسیه)، مجله علمي- پژوهشي ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. شماره 2، 1389.

48-

بررسی مفهوم «آدم اضافی» در ادبیات دهۀ 20 و 30 قرن نوزدهم روسیه و ادبیات معاصر ایران، مجله علمي- پژوهشي ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. شماره 4، 1390. 


برچسب‌ها: دکتر مرضيه يحيي‌پور, گوشه‌هايي از ديدگاه‌هاي لف نيكالايويچ تالستوي در ب, حاجي مراد, نائبي كه از مرگش لف نيكالايويچ تالستوي سخت متأثر ش, نگاهي به تحول جهان­بيني لف نيكالايويچ تالست
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

- 1

К вопросу об учебниках и преподавании русского языка в Иране

آموزش زبان روسي و مشكلات كتب آموزشي اين رشته در ايران، 28/8/81 تا 4/9/81  (2002)، روسيه، مسكو. (كنفرانس بين‌المللي كتاب آموزش زبان روسي براي خارجيان: مسائل تئوري و عملي).

- 2

Образ Долли Щербацкой в романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстого

بررسی شخصیت دُلی شرباتسکایا بر اساس رمان "آنّا کارنينا"ي لف تالستوي، روسيه همايش ”بيست و نهمين كنفرانس بين‌المللي لف تالستوي“، 5/6/1382 تا 14/6/1382.

- 3

Принципы создания женских образов в творчестве А.П. Чехова

بررسي شخصيت زنان در آثار آنتون پاولويچ چخوف، همايش بين‌المللي يك قرن پس از چخوف: نتايج و مشكلات فراگيري. روسيه، 5/4/1383 تا 9/4/1383 (25 تا 29 ژوئن 2004).

- 4

О процессе развития и значении перевода русской литературы в Иране

جريان گسترش و جايگاه ترجمة ادبيات روسي در ايران، سومين كنفرانس بين‌المللي علمي عملي ”زبان و ادبيات روسي: مشكلات فراگيري و آموزش در اوكراين“، كي‌يف، اوكراين، 21 تا 24 سپتامبر 2005.

- 5

Процесс трансформации образа Кити Щербацкой в романе Толстого «Анна Каренина»

جريان تحول شخصيت كيتي شرباتسكايا در رمان ”آنّا كارنينا“ي لف تالستوي، كنفرانس علمي بين‌المللي ”ادبيات روسي در دنياي متغير“، ايروان، ارمنستان، 19 تا 21 اكتبر 2005.

- 6

Восприятие творчества Ф. Достоевского в Иране

جايگاه آثار فيودور داستايفسكي در ايران، كنفرانس علمي بين‌المللي ”ادبيات روسي در دنياي متغير“، ايروان، ارمنستان، 18 تا 19 اكتبر 2006.

- 7

Иранские последователи традиции А.П. Чехова

طرفداران ايراني سنت آنتون چخوف، چهارمين كنفرانس علمي بين‌المللي "زبان، فرهنگ، جامعه"، مسکو، روسيه، 27/9/2007 تا 30/9/2007.

- 8

 Трудности перевода произведений русских писателей на персидский язык

مشکلات ترجمة آثار نويسندگان روسي به زبان فارسي، کنفرانس بين­المللي "مترجمان ادبيات روسي"، مسکو، روسيه، 6/10/2007 تا 14/10/2007

- 9-

Ростем в «Шахнаме» А. Фирдоуси и Кутузов в «Войне и мире» Л.Н. Толстого

بررسي سيماي رستم در "شاهنامه" حکيم ابوالقاسم فردوسي و کوتوزوف در "جنگ و صلح" لف نيکلايويچ تالستوي، مجلة دانشکدة زبان­هاي خارجي دانشگاه دولتي پرم، روسيه، 2008.

-10

نقش گلستان سعدي در آثار ايوان بونين روسي، همايش بين­المللي روز جهاني شعر، ايران، دانشگاه شيراز، 27 اسفند 1386.

- 11

كلام شيخ اجل سعدي شيرازي در آثار ايوان بونين، کنفرانس بين­المللي "مترجمان ادبيات روسي"، روسيه، مسكو، 8 تا 10 اكتبر 2008.

- 12

چگونگي تحليل داستان «مرگ پيامبر» ايوان بونين در كلاس­هاي درس دانشگاه تهران، یازدهمین همایش بین­المللی ویناگرادف به مناسبت دویستمین سال تولد نیکالای گوگول، روسیه، مسكو، 12 تا 14 نوامبر 2009.

-13

مضامین شرقی در آثار نیکالای گومیلیوف (بر اساس نمایشنامۀ «فرزند خدا» و غزلیات حافظ)، آذربایجان، باکو، کنفرانس بین­المللی «ادبیات تطبیقی و فرهنگ»، 22 تا 23 اکتبر 2010

14-

مایاکوفسکی و شاملو: مشترکات و تمایزات در سرنوشت و آثار، همایش بین­المللی جریان ادبیات جهانی – مؤلف، ژانر، سبک، برست بلاروس 14 تا 15 اکتبر 2010.

15-

Сопоставительный анализ рассказа «Душечка» А.Чехова и рассказа «Душечка/Анис» С. Данешвар

بررسی تطبیقی داستان «دوشچکا»ی آنتون چخوف و «انیس» سیمین دانشور، ششمین همایش بین­المللی «زبان، فرهنگ، جامعه»، مسکو – روسیه، آکادمي علوم روسيه، آکادمي علوم زبانشناسي روسيه، انستيتوي زبان­هاي خارجي مسکو،...  22/9/2011 (31/6/1390) تا 25/9/2011 (3/7/1390)

16-

Мифология в «Шахнаме» Фирдоуси и ее влияние на русскую литературу

اسطوره در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن بر ادبیات روسی، پنجمین همایش بین­المللی «تفکرات اسطوره­ای، فولکلور و مناظرات ادبی»، انستيتوي ادبیات گرجی، دانشگاه دولتی گرجستان...، تفلیس- گرجستان  28/9/2011 (6/7/1390) تا 30/9/2011 (8/7/1390)

17-

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ И «ВОЙНЕ И МИРЕ» Л.Н.ТОЛСТОГО

بازتاب تاریخ در «شاهنامه» فردوسی و «جنگ و صلح» لف تالستوی، نوواسیبیرسک، روسيه، 1390/2012.

18-

ПОНЯТИЕ ВЛАСТИ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ПОЭМЕ ФИРДОУСИ «ШАХНАМЕ» И РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»

مفهوم قدرت و انعکاس آن در «شاهنامه» فردوسی و رمان «جنگ و صلح» لف تالستوی، نوواسیبیرسک، روسيه، 1390/ 2012

19-

"Шахнаме" А.Фирдоуси и русская сказка "Еруслан Лазаревич": к вопрому о взаимовлияниях восточной и русской литератур

«شاهنامه» فردوسی و داستان روسی «یروسلان لازاریویچ»: مسئلۀ تأثیرپذیری ادبیات شرقی و روسی، روسیه، پیتی­گورسک، 2011/1390.

20-

نقش مذهب در تحکیم نهاد خانواده (بر اساس رمان«آنّا كارنينا»ي لف تالستوي)، همایش «جايگاه علم، آمورش و سنت در تقويت خانواده»، قرقیزستان، اوش، 19 خرداد 1391(2012).

21-

بازتاب حکایات سعدی در داستان­های «سایۀ هما» و «مرگ پیامبر» ایوان بونین نویسندۀ سدۀ بیستم روسیه، همایش ادبیات تطبیقی در دهۀ کنونی و چشم­اندازهای آن، تهران، ایران، 24 خرداد 1391(2012)،


برچسب‌ها: دكتر مرضيه يحيي‌پور, آموزش زبان روسي و مشكلات كتب آموزشي اين رشته در اي, بررسی شخصیت دُلی شرباتسکایا بر اساس رمان, آنّا کارنينا, ي لف تالستوي, بررسي شخصيت زنان در آثار آنتون پاولويچ چخو
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

- 1

بررسي انواع سبكهاي نامه‌نگاري در زبان روسي، مجري طرح، دانشگاه تهران. شروع 2/9/79 خاتمه 26/8/80 .

- 2

بررسي كاربردي واژگان و عبارات متون ادبي روسي، مجري طرح، دانشگاه تهران. تاريخ تصويب: 17/4/80 ، تاريخ خاتمه: 11/3/1383.

 - 3

بررسي ويژگي‌هاي ساختاري داستان‌هاي اوليه چخوف ”مرگ كارمند“، ”چاق و لاغر“ و ”بوقلمون صفت“، دانشگاه تهران، تاريخ تصويب 11/3/1383، تاريخ خاتمه 23/8/1383.

 

- 4

جايگاه شرق و مفاهيم قرآني در آثار ايوان بونين، دانشگاه تهران، تاريخ تصويب 28/9/1383، تاريخ خاتمه 29/2/1384.

5

جايگاه قرآن در آثار داستايفسكي و علل توجه مترجمين ايراني به آثار نويسنده، دانشگاه تهران، تاريخ تصويب 4/4/1384، تاريخ خاتمه 16/1/85

- 6

بررسي نقش كاربردي عبارات آيات تورات و انجيل درآثار لف نيكالايويچ تالستوي، دانشگاه تهران، تاريخ تصويب 19/4/1385، خاتمه مهر ماه 1385.

- 7

جايگاه سعدي در متون ادبی روسي (بر اساس آثار ايوان بونين)، دانشگاه تهران، تاريخ تصويب 19/4/1385، خاتمه آذر 1385

- 8

دنياي اسلام در آثار نويسندگان بزرگ روس، دانشگاه تهران، تاريخ تصويب 21/8/1386، خاتمه دي 1386.

- 9

بررسي موضوع مرگ در آثار لف تالستوي، دانشگاه تهران، تاريخ تصويب 3/9/1386، خاتمه ارديبهشت 1387.

- 10

داستايفسکي و ايران، دانشگاه تهران، تاريخ تصويب 16/11/1386، خاتمه تابستان 1387.

-11      

اسلام و فرهنگ شرقی در آثار میخائیل لرمانتف، 29/6/89 خاتمه 23/8/89

- 12

بررسی تأثیر آثار چخوف بر ادبیات معاصر ایران (بر اساس آثار آنتون چخوف و سیمین دانشور)، 29/6/89 خاتمه 23/8/89

- 13

پژوهشی در چگونگی شخصیت­پردازی ادبیات دهۀ 20 و 30 قرن نوزدهم روسیه و مقایسۀ آن با ادبیات فارسی – تصویب 23/8/1389 خاتمه 1391

-14

 جایگاه ولادیمیر مایاکوفسکی شاعر معاصر روسیه در ایران، تاریخ تصویب 26/11/1389 خاتمه 1390

- 15

جلوه­های پایداری و مقاومت در اشعار شاعران معاصر روسیه (بر اساس اشعار اولگا برگولتس، راژدستونسکی، و. سایانوف، آنّا آخماتووا و...)، تاریخ تصویب 26/11/1389 خاتمه 1391


برچسب‌ها: دكتر مرضيه يحيي‌پور, بررسي انواع سبكهاي نامه‌نگاري در زبان روسي, بررسي كاربردي واژگان و عبارات متون ادبي روسي, بررسي ويژگي‌هاي ساختاري داستان‌هاي اوليه چخوف ”مرگ, ”چاق و لاغر“ و ”بوق
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

بازگشايی كارشناسي ارشد ادبيات از مهر 1383. این گرایش دکتری ندارد.

  1- بررسي مقايسه‌اي سيماي قهرمانان شاهنامه فردوسي و جنگ و صلح لف تالستوي، (گرايش ادبيات)، تاريخ دفاع: 26/10/1385 (مهناز نوروزي)

 2 - مقايسه نمايش‌نامه‌هاي چخوف با نمايش‌نامه‌هاي اكبر رادي، (گرايش ادبيات)، تاريخ دفاع: 4/11/1385 (زينب صادقي)

 3 - مقايسة جنبه­هاي اخلاقي و اجتماعي در رمان "رستاخيز" لف تالستوي و اسلام، تاريخ دفاع: 20/12/1386. (فرناز مستوفي)

 

4 -  مقايسة اشعار پروين اعتصامي و مارينا ايوانونا تسويتايوا، تاريخ دفاع:20/12/1386. (طاهره صفري)

5- بررسي و مقايسه موتيوهاي اصلي در آثار حافظ و نيكالاي گوميليوف، تاريخ تصويب 31/2/86، تاریخ دفاع 28/4/1388 (فرشته مشهدي رفيع)

 6- بررسي تطبيقي زندگي و آثار ولاديمير ماياكوفسكي و احمد شاملو و نوآوري آنها در شعر، تاريخ تصويب 6/8/87، خاتمه 1388. (سميرا اسماعيلي)

7 - بررسی تطبیقی مقوله زمان و مکان در اشعار سهراب سپهری و آنا آخماتوا (فاطمه محمدی) خاتمه شهریور 1389

8- بررسی آداب و رسوم و آئینها در فولکلور ایران و روسیه (فائزه کریمیان) خاتمه شهریور 1389

 9- بررسی بن مایه­های اصلی «شاهنامه» فردوسی و «جنگ و صلح» لف تالستوی  (مرضیه حیدری) خاتمه دی 1389

10- بررسی سیمای زنان و کودکان در آثار نویسندگان ایران و روسیه (سیمین دانشور، جلال آل­احمد، آنتون چخوف، ولادیمیر نابوکوف) (مجید ملاصادقی) خاتمه بهمن 1389

11- بررسی موضوع جنگ در اشعار قیصر امین­پور و الکساندر تواردوفسکی، (مرتضی یوسفی)، خاتمه شهریور 1390

12 – مطالعه تطبیقی اسطوره­های پهلوانی در شاهنامه فردوسی و پهلوانان اسطوره­ای ادبیات روسیه باستان، (مریم سامعی)، خاتمه شهریور 1390

13- بررسی تطبیقی موضوع وطن در اشعار نیکلای روبتسوف و محمد تقی بهار، (نویدی)، خاتمه 1390


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 

1- بررسي فرم و معناي افعال حركتي در زبان روسي و مقايسه آن با زبان فارسي، تاريخ دفاع: 1382. (گرايش آموزش زبان) (روزبه خلعتبري)

2- لغات قرضي جديد در زبان روسي معاصر و تأثير رسانه‌هاي گروهي روسيه بر روند ورود لغات جديد، تاريخ دفاع: 1382. (گرايش آموزش زبان) (منيژه اميري ميرويرثق)

3- شرايط تاريخي اجتماعي بروز موضوعات و مضامين مشترك در آثار آنتون پاولويچ چخوف و صادق هدايت. (گرايش ادبيات)، تاريخ دفاع: 6/8/ 1385. (مژگان فرازي)

4- بررسي و مقايسه آثار ايوان سرگئي‌يويچ تورگنف و بزرگ علوي، (گرايش ادبيات)، تاريخ دفاع: 4/11/1385 (محبوبه حاتمي)

5- بررسي "تراژدي­هاي کوتاه" پوشکين و جايگاه آثار نويسنده در ادبيات فارسي، (گرايش ادبيات)، تاريخ دفاع: 31/6/1386. (پريسا پورمصطفي)

6- مقايسة داستان­هاي آنتون چخوف و محمدعلي جمالزاده، (گرايش ادبيات)، تاريخ دفاع: 19/12/1386. (فرنگيس اشرفي)

7- اخلاقيات در داستان­ها و حكايات ل. تالستوي و حكايات شيخ سعدي، (گرايش ادبيات)، تاريخ تصويب 12/9/86، تاریخ دفاع 25/3/1388 (طيبه نادري)

8-  هنر نويسندگي فيودور داستايفسكي در رمان "جنايت و مكافات" (گرايش ادبيات)، تاریخ دفاع 30/6/1388 (نفيسه نصيري)

9- سیمای روستائیان در آثار شوکشین و دولت آبادی (گرایش ادبیات)، خاتمه شهریور 1389 (سعیده طالبی)

10 - بررسی تأثیر بن­مایه­های اسلامی در ادبیات قرن طلایی روسیه، خاتمه آذر 1389 (مجید رضایی)

11- قهرمان و ضد قهرمان در رمانهای «فولاد چگونه آبدیده شد» ن.آستروفسکی و «مادر» م.گورکی و تأثیر آنها بر رمان «همسایه­ها» احمد محمود، (سکینه برجی)، خاتمه شهریور 1390

12- بررسی مقایسه­ای ساختار نامه­های اداری در زبانهای روسی و فارسی، (سمیه اکبری)، گرایش آموزش، خاتمه شهریور 1390.

 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 

(واحدهاي تدريس شده)

كارشناسي: ساختمان و نمونه نمايشنامه؛ خواندن و تفسير متون ادبي؛ انواع نامه نگاري؛ اصول و روش ترجمه؛ ترجمه پيشرفته از روسي به فارسي؛ بررسي ترجمه‌هاي متون اسلامي؛ ترجمه متون مطبوعاتي از روسي به فارسي؛ ترجمه متون مطبوعاتي از فارسي به روسي؛ ترجمه متون علوم انساني؛ ترجمه متون ساده 2؛ خواندن و درك مفهوم متن 1 و 2؛ بيان شفاهي داستان؛ گفت و شنود و آزمايشگاه 1 و 2؛ تحقيق؛ ترجمه متون ادبی (1 و 2)؛ ترجمه اسناد و مکاتبات (1 و 2)؛ زبان در مطبوعات؛...

كارشناسي ارشد: ترجمه متون ادبي؛ تحليل يك اثر ادبي؛ نقد تفسيري؛ بررسي داستانهاي كوتاه؛ زبان تخصصی.

 

 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

- سردبیر مجله پژوهش زبانهای خارجی 17/10/1382-10/10/1380

- عضو هیأت تحریریه مجله مطالعات جهان (28/5/1388-28/5/1385)

- عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش زبانهای خارجی 21/3/89 – 21/3/1386

- راه اندازی کارشناسی ارشد آموزش زبان دانشگاه تربیت مدرس 1380-1378

- همکاری در راه­اندازی کارشناسی ارشد آموزش زبان دانشگاه تهران 1381-1380

- راه اندازی کارشناسی رشته مترجمی زبان روسی دانشگاه گیلان 1381

- راه اندازی کارشناسی ارشد ادبیات روسی دانشگاه تهران  1383

- همکاری در راه­اندازی کارشناسی ارشد روسیه­شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 1384

- راه اندازی کارشناسی رشته زبان روسی دانشگاه الزهرا(س) 1389

- عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران، شروع  2/9/1389

- عضو هیأت تحریریه مجله زن در فرهنگ و هنر دانشگاه تهران، شروع 22/10/1389       

- عضو هیأت تحریریه مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان، شروع 22/10/1389       
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 
قرآن در اشعار پوشكين، ناشر "پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي" (اولین کتاب از سری کتابهای نویسندگان روس و مشرق­زمین)

قرآن دراشعار الکساندر پوشکین

آلکساندر پوشکين برجسته­ترين شاعر تاريخ ادبيات روسيه است. او با بهره­گيري و الهام از فرهنگ و مفاهيم ادبي و ديني مشرق زمين آثار برجسته­اي را نگاشته است. آن دسته از آثار نويسنده که تحت‌تأثير مفاهيم ادبي و ديني مشرق زمين سروده شده­اند، متأسفانه کمتر مورد توجه نويسندگان و مترجمان فارسي زبان قرار گرفته­اند. شايد يکي از دلايل عمدة آن اين است که در گذشته بيشتر مترجمان به دليل گرايشهاي سياسي به اينگونه آثار علاقة چنداني نشان نمي­دادند. وجود چنين خلائي سبب شد تا مؤلفين جهت معرفي اين جنبه از آثار شاعر اقدام نمايند و جنبه­هاي ناشناخته و معرفي نشدة خلاقيت­هاي او را به خوانندگان و دانشجويان ايراني بشناسانند و آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار بدهند. مقابلة اشعار روسي و فارسي براي دانشجويان زبان و ادبيات روسي بسيار مفيد است، چرا که نوعي آموزش در مشکل­ترين مقولة ادبيات يعني شعر به­حساب مي­آيد.

مخاطبان اين کتاب علاوه بر دانشجويان، علاقه­مندان و پژوهشگران در حيطة ادبيات روسي نيز مي­توانند باشند.

 

 ايوان بونين و مشرق زمين، ناشر "دانشگاه تهران"

ایوان بونین و مشرق زمین

اولین کتابی است که در ایران به دیدگاه­های بونین دربارۀ شرق از جمله ایران پرداخته است. با بررسي آثار نويسندگان روس به جرأت مي‌توان گفت كه از ميان آنان، ايوان بونين بيش از همه در مدح اسلام، رسول اكرم(ص)، امت مسلمان و مشرق زمين سخن گفته است. ايوان بونين که آخرين نويسندة کلاسيک ادبيات روسي به­حساب مي­آيد، اولين نويسندة روسي است که توانست برندة جايزة نوبل ادبي در سال 1933 شود.

از ويژگي­هاي بارز کتاب ايوان بونين و مشرق زمين نوآوري آن است و طبق نظر بونين­شناسان روسي اين کتاب مي­تواند به­عنوان يکي از منابع تحقيق در بارة آثار بونين مورد استفاده محققان قرار گيرد. به همين دليل تصميم گرفته شد با تأليف اين کتاب، اين نويسندة بزرگ روس به جامعه دانشجويان، علاقه­مندان و پژوهشگران در حيطة ادبيات روسي معرفي گردد.

انجمن بونین شناسان سن­پتربورگ بعد از بررسی این کتاب و کارهای دیگر مؤلف، وی را به عضویت در این انجمن پذیرفته است.

با توجه به اينکه متن­هاي موجود در کتاب از متون سنگين روسي است، گذاشتن آکسان و مقابلة روسي و فارسي آنها براي دانشجويان زبان و ادبيات روسي در کليه مقاطع کار مفيدي است.

 

 

 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 
ترجمة باغ آلبالو  )ناشر علم و ادب)   

باغ آلبالو

جاي شک نيست ترجمه­ از زبان اصلي تا حدود زيادي از کاستي­هاي متن ترجمه شده مي­کاهد. ترجمة حاضر از زبان اصلي يعني روسي صورت گرفته است. آنچه که مسلم است آثار نويسندگان برجسته­اي چون آنتون چخوف لازم است که هر چند سال يکبار به دليل تغييرات زباني مقصد و نيز براي غني شدن ادبيات ملي انجام گيرد.

با توجه به تخصص مترجمين و تماشاي اجراهاي مختلف نمايش­نامه در تئاترهاي روسيه و ديدن بيش از دهها بار فيلم اجراهاي مختلف اثر و بيش از ده سال تدريس اين اثر در دانشگاه، لازم دانستند با تجزيه و تحليل اين اثر، و با علم به نکات ضعف موجود در ديگر ترجمه­ها، بارديگر آنرا ترجمه کنند.

 ترجمة انسان و اميال ) ناشر قطره)

 

انسان و امیال (تراژدی)

ترجمة حاضر، نخستين ترجمة اين اثر از زبان اصلي (روسي) است. آلکساندر پوشکين و ميخاييل لرمانتف، دو تن از نويسندگان برجستة ادبيات سدة نوزدة روسيه در نظم و نثر هستند که تا به امروز کسي نتوانسته جاي اين دو را در ادبيات روسي بگيرد. هر دوي آنها علاوه بر سرودن شعر، در نوشتن رمان، داستان و آثار دراماتيک تبحر خاصي داشته­اند. با توجه به اينکه براي شناخت شخصيت و آثار لرمانتف منابعي اندکي موجود است، اين اثر نويسنده جزء معدود آثار اوست که برگرفته از زندگي شخصي وي است، لذا براي شناخت لرمانتف لازم است که محققان با اين اثر او نيز آشنا شوند.

 

 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 
خانم والنتينا برونيسلاوونا لنتسووا، مدير موزه لرمانتف در مسكو به همراه كتاب "لرمانتف و مشرق زمين"

خانم والنتينا برونيسلاوونا لنتسووا، مدير موزه لرمانتف در مسكو به همراه كتاب "لرمانتف و مشرق زمين" تاليف دكتر مرضيه يحيي پور و زينب صادقي

برچسب‌ها: خانم والنتينا برونيسلاوونا لنتسووا, مدير موزه لرمانتف, لرمانتف و مشرق زمين, دكتر مرضيه يحيي پور و زينب صادقي
 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط   | 
 
  بالا